Log in
E-mail
Password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON

MarketScreener Homepage  >  Equities  >  NASDAQ OMX COPENHAGEN  >  Strategic Investments A/S    STRINV   DK0010271238

STRATEGIC INVESTMENTS A/S

(STRINV)
  Report
Delayed Quote. Delayed NASDAQ OMX COPENHAGEN - 08/12 11:09:59 am
0.905 DKK   -0.55%
08/04STRATEGIC INVESTMENTS A/S : Indre værdi 31. juli 2020
PU
08/04MEDDELELSE NR. 14/2020 : Indre værdi pr. 31. juli 2020
AQ
07/08STORM REAL ESTATE ASA : - mandatory notification of trade
AQ
SummaryQuotesChartsNewsCalendarCompanyFinancials 
News SummaryMost relevantAll newsPress ReleasesOfficial PublicationsSector news

Meddelelse nr. 09/2020: Forløb af ordinær generalforsamling

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
04/16/2020 | 11:33am EDT

Strategic Investments A/S (CVR nr. 71064719) afholdte ordinær generalforsamling torsdag d. 16. april 2020 kl. 17.00 hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartner­selskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K.

Indkaldelse, dagsorden og de fuldstændige forslag fremgår af selskabsmeddelelse nr. 06/2020 af d. 25. marts 2020.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Jens Ahrendt, Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab som dirigent. Dirigenten konstaterede, at general­for­samlingen var rettidigt varslet og beslutnings­dygtig.

Dagsordenspunkt 1-3
Bestyrelsesformand Peter Ott gennemgik årets væsentligste begivenheder.

Adm. dir. Jens Black redegjorde for selskabets resultatudvikling i 2019 og gennemgik selskabets balance.

Forud for generalforsamlingen havde selskabet offentliggjort delårs­rapport for 1. kvartal 2020. Jens Black opsummerede kort udviklingen i 1. kvartal 2020 og oplyste kvartalets resultat og afkast i hovedtal.

Med henvisning til årsrapporten for 2019 indstillede bestyrelsen til generalforsamlingen, at der udloddes udbytte for regnskabsåret på DKK 0,02 pr. aktie.

Beretningen blev taget til efterretning. Årsrapport og resultatdisponering blev godkendt.

Dagsordenspunkt 4, Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier
Generalforsamlingen forlængede den gældende bemyndigelse til opkøb af indtil 10% af aktiekapitalen. Bemyndigelsen løber frem til d. 16. april 2025.

Dagsordenspunkt 5, Valg af bestyrelse
Lars Stoltze, Peter Ott og Katja Nowak Nielsen blev genvalgt.

Efter general­forsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Peter Ott som formand.

Dagsordenspunkt 6, Valg af revisor
KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

Dagsordenspunkt 7a, Forslag om bestyrelseshonorarer for 2019
Bestyrelsen havde stillet følgende forslag: ”Basishonoraret for menige medlemmer foreslås for 2020 fastsat til DKK 125.000 pr. medlem. Formanden for bestyrelsen foreslås uændret honoreret med det dobbelte af basishonoraret”.

Forslaget blev vedtaget.

Der var ikke yderligere emner til behandling.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer advokat Jens Ahrendt, med substitutionsret, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Bilagt dette referat er kopi af de slides der blev anvendt til præsentation under de enkelte dagsordenspunkter.

Således passeret.

Med venlig hilsen
Strategic Investments A/S

Bestyrelsen

Yderligere oplysninger:
Jens Black, adm. direktør, telefon +45 30 65 41 74

Bilag:
Slides fra ordinær generalforsamling d. 16. april 2020

Attachments

  • SI_09_2020_ForløbAGM160420
  • SI_AGM_2020

© OMX, source OMX

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
Latest news on STRATEGIC INVESTMENTS A/S
08/04STRATEGIC INVESTMENTS A/S : Indre værdi 31. juli 2020
PU
08/04MEDDELELSE NR. 14/2020 : Indre værdi pr. 31. juli 2020
AQ
07/08STORM REAL ESTATE ASA : - mandatory notification of trade
AQ
07/02MEDDELELSE NR. 13/2020 : Indre værdi pr. 30. juni 2020
AQ
07/01STORM REAL ESTATE ASA : - mandatory notification of trade
AQ
06/29STORM REAL ESTATE ASA : - mandatory notification of trade
AQ
06/17STORM REAL ESTATE ASA : - mandatory notification of trade
AQ
06/15STORM REAL ESTATE ASA : - mandatory notification of trade and flagging announcem..
AQ
06/08STORM REAL ESTATE ASA : - mandatory notification of trade
AQ
06/05STORM REAL ESTATE ASA : - mandatory notification of trade
AQ
More news
Financials
Sales 2019 32,2 M 5,11 M 5,11 M
Net income 2019 24,1 M 3,82 M 3,82 M
Net cash 2019 154 M 24,4 M 24,4 M
P/E ratio 2019 14,3x
Yield 2019 2,00%
Capitalization 305 M 48,4 M 48,5 M
EV / Sales 2018 -4,23x
EV / Sales 2019 5,71x
Nbr of Employees 1
Free-Float 27,0%
Chart STRATEGIC INVESTMENTS A/S
Duration : Period :
Strategic Investments A/S Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends STRATEGIC INVESTMENTS A/S
Short TermMid-TermLong Term
TrendsNeutralBearishBearish
Income Statement Evolution
Managers
NameTitle
Jens Black Chief Executive Officer
Lars Pries Stoltze Chairman
Katja Nowak Nielsen Independent Director
Peter Ott Independent Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
STRATEGIC INVESTMENTS A/S-9.50%48
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED-29.41%25 450
HAL TRUST-17.86%11 611
INDUSTRIVÄRDEN AB-1.12%11 405
LIFCO AB (PUBL)20.37%7 150
KOC HOLDING AS--.--%5 313