Connections Chart

Multi-company connection

Former connections

NameGenderAgeLinked companiesCollaboration
Xue Fei Bai M 51 5 years
Jin Li Luo F 64 -
Ying Le M 53 -
Chi Kit Ng M 51 6 years
Yi Xiang Zong M 53 7 years
Zhi Xiong Huang M 60 6 years
Li Hui Ma M 56 -
Chuang Lu M 44 -
Shang Shang Liang M 53 -
Chi Hung Wong M 61 7 years
Wen Hui Zhang M 48 19 years
Wan Jun Li M 60 6 years
Yuk Hei Tseung M 59 1 years
Zhi Jie Wu M 50 -
Chuan Mo Han M 74 1 years
Ke Qiang Li M 61 6 years
Chi Keung Wong M 69 6 years
Lin Wei M 60 6 years
Hong Li Yuan F 64 13 years
Yuk Tong Chan M 62 -
Feng Ying Wang F 52 31 years
Bao Yin He M 59 -
En Ze Zhu M 78 -
Yu Xin Liu F 46 20 years
Zhiyu Cui M - -
Yong Jun Chen M - -
Biao Chen M 39 14 years
Mingyu Zhang M 57 1 years
Liang He Nian M - -
Zhi Juan Yang F 57 23 years
Yudong Zhao M 57 1 years
Ming Dong M 54 -
Wan Bao Chai M 76 -
Xin Zhang M 54 -
Liang Henian M - -
Feng Zhen Li F 61 18 years
Hui Xu M 46 21 years

Statistics

CountryConnections% of total
China 49 100.00%

Age of Connections

Active

Past

Male

Female

Members of the board

Executives

Origin of connections