Log in
E-mail
Password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON
 1. Homepage
 2. Equities
 3. Denmark
 4. Nasdaq Copenhagen
 5. Fast Ejendom Danmark A/S
 6. News
 7. Summary
    FED   DK0060522746

FAST EJENDOM DANMARK A/S

(FED)
  Report
SummaryQuotesChartsNewsCompanyFinancials 
SummaryMost relevantAll NewsOther languagesPress ReleasesOfficial PublicationsSector news

Fast Ejendom Danmark A/S : Indkaldelse til ordinŠr generalforsamling

03/18/2021 | 09:00am EDT

i Fast Ejendom Danmark A/S til afholdelse torsdag den 15. april 2021 kl. 16:00 hos Accura Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup, med følgende

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2020
 3. Fremlæggelse af årsrapport 2020 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse. Selskabets årsrapport for 2020 kan gennemses ved henvendelse på selskabets kontor og downloades fra www.fastejendom.dk . For regnskabsåret 2020 indstiller bestyrelsen et udbytte på 0 kr. pr. aktie.
 4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
 5. Godkendelse af vederlagsrapporten
 6. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2021. For regnskabsåret 2021 indstiller bestyrelsen et vederlag på 300.000 kr. til bestyrelsens formand og 125.000 kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Vederlaget er uændret i forhold til regnskabsåret 2020.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. I overensstemmelse med selskabets vedtægter er Niels Roth, Peter Olsson og Søren Hofman Laursen på valg. Alle er villige til genvalg.
 8. Valg af revisor. Selskabets revisor er EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28. Bestyrelsen indstiller revisor til genvalg.
 9. Eventuelt

VIGTIG MEDDELELSE I RELATION TIL COVID-19:

I overensstemmelse med myndighedernes generelle anbefalinger for begrænsning af risikoen for smittespredning af den verserende COVID-19-virus, henstiller bestyrelsen, at aktionærer afstår fra at deltage fysisk i generalforsamlingen, men i stedet benytter sig af muligheden for at brevstemme eller give fuldmagt til bestyrelsens formand Niels Roth i overensstemmelse med instruktionerne beskrevet i indkaldelsen til generalforsamlingen med dagsordenen, som findes på vores hjemmeside www.fastejendom.dk. Det vil være muligt at følge generalforsamlingen online via webcam.

Vedtagelseskrav

Forslagene under dagsordenens punkt 3 - 8 kan vedtages med simpelt flertal.

Tilmelding, afgivelse af fuldmagt og brevstemme

Enhver fysisk eller juridisk person, der er aktionær i selskabet pr. 8. april 2021 (registreringsdatoen), er berettiget til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, når vedkommende senest den 9. april 2021 kl. 23.59 har anmodet om et adgangskort.

Alle aktionærer har ret til at stemme på generalforsamlingen ved at give skriftlig og dateret fuldmagt. Frist for aflevering af fuldmagtsblanket er den 9. april 2021.

En aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, kan endvidere stemme skriftligt ved brevstemme. Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest den 13. april 2021 kl. 23:59. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Selskabets aktiekapital udgør DKK 5.318.884,00 fordelt på aktier à DKK 2 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på DKK 2 giver én stemme.

Dagsorden og eventuelle forslag, samt den reviderede årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2020 er fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Ringager 4A, 2605 Brøndby, alle hverdage i tidsrummet 9-16 til og med den 14. april 2021 og kan tillige findes på www.fastejendom.dk. Enhver aktionær har ret til at stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen. Dette kan ske via www.fastejendom.dk ved brug af NemID eller brugernavn og adgangskode.

Tilmelding, afgivelse af fuldmagt og afgivelse af brevstemme kan foretages elektronisk via aktionærportalen (https://www.fastejendom.dk/investor/29-aktionaerportal) ved brug af NemID eller brugernavn og adgangskode.

Aktionærer, der har anmodet om fremsendelse af indkaldelse med post, kan tillige foretage tilmelding, afgive fuldmagt og brevstemme ved at returnere den modtagne tilmeldings- og fuldmagtsblanket til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby.

Det vil være muligt at følge generalforsamlingen via webcam via følgende link. Der vil via den digitale løsning være mulighed for at stille spørgsmål, men ikke til at afgive stemme, som i stedet skal ske via fuldmagt eller brevstemme.

Brøndby, den 18. marts 2021


Med venlig hilsen


Torben Schultz
Adm. direktør


For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Attachments

 • Meddelelse nr 2 i 2021 (Indkaldelse til GF)
 • Vederlagsrapport (bilag til meddelelse nr 2)

© OMX, source GlobeNewswire - EU Press Releases

All news about FAST EJENDOM DANMARK A/S
04/15FAST EJENDOM DANMARK A/Sá : Forløb af ordinær generalforsamling
AQ
04/15FAST EJENDOM DANMARK A/Sá : Delårsrapport for 1. kvartal 2021
AQ
04/09FAST EJENDOM DANMARK A/Sá : Storaktionærmeddelelse i henhold til værdipapirhande..
AQ
03/18FAST EJENDOM DANMARK A/Sá : Indkaldelse til ordinær generalforsamling
AQ
03/11FAST EJENDOM DANMARK A/Sá : Koncernårsrapport 2020
AQ
2020FAST EJENDOM DANMARK A/Sá : Forventninger til årsresultat for 2020
AQ
2020FAST EJENDOM DANMARK A/Sá : Delårsrapport for 1. – 3. kvartal 2020
AQ
2020FAST EJENDOM DANMARK A/Sá : Finanskalender 2021
AQ
2020FAST EJENDOM DANMARK A/Sá : Halvårsrapport 1. halvår 2020
AQ
2020FAST EJENDOM DANMARK A/Sá : Forløb af ordinær generalforsamling
AQ
More news
Financials
Sales 2020 64,9 M 10,6 M 10,6 M
Net income 2020 25,9 M 4,23 M 4,23 M
Net Debt 2020 628 M 103 M 103 M
P/E ratio 2020 11,9x
Yield 2020 -
Capitalization 321 M 52,6 M 52,6 M
EV / Sales 2019 12,1x
EV / Sales 2020 14,4x
Nbr of Employees 7
Free-Float 100%
Chart FAST EJENDOM DANMARK A/S
Duration : Period :
Fast Ejendom Danmark A/S Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends FAST EJENDOM DANMARK A/S
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBullishNeutralNeutral
Income Statement Evolution
Managers and Directors
NameTitle
Torben Holger Schultz Chief Executive Officer
Frank Jensen Chief Financial Officer
Niels Henrik Roth Chairman
Peter Olsson Vice Chairman
S°ren Hofman Laursen Independent Director