KÖTVÉNYEK REGISZTRÁCIÓJÁRÓL SZÓLÓ

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

Alulírott, GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3.;

nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-049841; a

továbbiakban: Kibocsátó) ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. a 21/XBond/2022. számú határozatával regisztrálta a Kibocsátó által HU0000361076 ISIN azonosító alatt kibocsátott 110 db, azaz egyszáztíz darab, darabonként 50.000.000,- Ft, azaz ötvenmillió forint névértékű, GOPD 2031/A Kötvény elnevezésű, névre szóló, dematerializált kötvényt az XBond elnevezésű multilaterális kereskedési rendszer értékpapírlistáján. A kötvények első kereskedési napja: 2022. március 11.

Budapest, 2022. március 16.

GOPD Nyrt.

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

GOPD Nyrt. published this content on 16 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 March 2022 19:57:11 UTC.