Presenter SpeechLuke Sergott (Analysts)Good afternoon, everybody. I'm Luke Sergott. I cover Li...