Geachte mevrouw, meneer,
Gelieve hierbij de links te vinden naar het recente persbericht van Intervest Offices & Warehouses betreffende de openbaarmaking over transparantiekennisgeving.

Dear Madam, Sir,
Please find hereunder the links to Intervest Offices & Warehouses’ latest press release regarding the publication of a transparency notification.


Attachment

  • NL_transparency notification_20240419