Log in
E-mail
Password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON

MarketScreener Homepage  >  Equities  >  NASDAQ OMX STOCKHOLM  >  Kinnevik AB    KINV B   SE0014684528

KINNEVIK AB

(KINV B)
  Report
SummaryQuotesChartsNewsRatingsCalendarCompanyFinancialsConsensusRevisions 
SummaryMost relevantAll NewsPress ReleasesOfficial PublicationsSector news

Kinnevik: Extra bolagsstämma 2020

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
08/19/2020 | 06:22am EDT

Kinnevik AB (publ) ('Kinnevik') har idag hållit en extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en extra kontant värdeöverföring om 7,00 kr per aktie till sina aktieägare genom ett aktieinlösenprogram.

Extra bolagsstämman beslutade om en extra kontant värdeöverföring till Kinneviks stamaktieägare (d.v.s. ägare av A-aktier respektive B-aktier), genom ett aktieinlösenprogram. Varje stamaktie i Kinnevik (oberoende av aktieslag) ger rätt till en (1) inlösenaktie, och varje inlösenaktie ger rätt till en inlösenlikvid om 7,00 kr per aktie som förväntas betalas ut till aktieägarna omkring den 17 september 2020.

Styrelsen har fastställt avstämningsdag för aktiesplit och rätten att motta inlösenaktier till den 26 augusti 2020 (d.v.s. samma dag som anges i kallelsen och informationsbroschyren avseende aktieinlösenprogrammet). Detta innebär att sista dag för handel i Kinnevikaktien innan aktiesplit och inklusive rätten att motta inlösenaktier är den 24 augusti 2020. Från och med den 25 augusti 2020 kommer Kinnevikaktien att handlas utan rätt att motta inlösenaktier. Inlösenaktierna kommer att handlas på Nasdaq Stockholm från och med den 27 augusti 2020 till och med den 10 september 2020. Inlösenlikviden, 7,00 kr per stamaktie i Kinnevik, kommer utbetalas till ägare av inlösenaktier den 14 september 2020 och erhålls på VP-konto/aktiedepå eller motsvarande omkring den 17 september 2020.

Den extra kontanta värdeöverföringen görs till följd av Kinneviks försäljning av 11,25 miljoner aktier i Zalando SE, som offentliggjordes av Kinnevik den 15 juni 2020, och motsvarar totalt cirka 1 930 Mkr.

För ytterligare information om den extra kontanta värdeöverföringen till följd av Kinneviks försäljning av aktier i Zalando SE, se Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken 'Bolagsstämma' (som finns under avsnittet 'Bolagsstyrning') där det bland annat finns en informationsbroschyr om den extra kontanta värdeöverföringen och aktieinlösenprogrammet.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Vårt syfte är att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi bolag som genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten. Som aktiva ägare tror vi på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till samhället. Vi investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.


Disclaimer

Kinnevik AB published this content on 19 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 August 2020 09:21:07 UTC


share with twitter share with LinkedIn share with facebook
All news about KINNEVIK AB
10/19KINNEVIK 'A' : Utskrift telefonkonferens
PU
10/15Humana top-listed as one of the most gender-balanced listed companies in Swed..
AQ
10/15GLOBAL MARKETS LIVE : Tiffany & Co, Morgan Stanley, Roche...
10/15KINNEVIK : Interim Report 1 January - 30 September 2020
PU
10/15KINNEVIK : Interim Report 1 January - 30 September 2020
AQ
10/15KINNEVIK : Interim Report 1 January - 30 September 2020
GL
10/12KINNEVIK AB : quaterly earnings release
10/01KINNEVIK 'A' : Conference call to present Kinnevik's third quarter results 2020
PU
10/01KINNEVIK : Conference call to present Kinnevik's third quarter results 2020
AQ
10/01Conference call to present Kinnevik's third quarter results 2020
GL
More news
Financials
Sales 2020 1 016 M 116 M 116 M
Net income 2020 12 294 M 1 407 M 1 407 M
Net Debt 2020 2 514 M 288 M 288 M
P/E ratio 2020 8,42x
Yield 2020 1,68%
Capitalization 104 B 11 909 M 11 956 M
EV / Sales 2020 105x
EV / Sales 2021 89,4x
Nbr of Employees 40
Free-Float 82,5%
Chart KINNEVIK AB
Duration : Period :
Kinnevik AB Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends KINNEVIK AB
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBullishBullishBullish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus HOLD
Number of Analysts 8
Average target price 371,83 SEK
Last Close Price 376,30 SEK
Spread / Highest target 16,4%
Spread / Average Target -1,19%
Spread / Lowest Target -31,7%
EPS Revisions
Managers
NameTitle
Georgi Martin Ganev Chief Executive Officer
Amelia Chilcott Fawcett Chairman
Erika Johanna Söderberg Johnson Chief Financial Officer
Wilhelm Klingspor Independent Director
Henrik Poulsen Deputy Chairman
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
KINNEVIK AB64.32%11 909
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED-37.55%23 088
INDUSTRIVÄRDEN AB7.76%12 245
SOMFY SA52.23%5 421
COMPASS DIVERSIFIED-26.71%1 182
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-60.68%911