Log in
E-mail
Password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON
 1. Homepage
 2. Equities
 3. Denmark
 4. Nasdaq Copenhagen
 5. Penneo ApS
 6. News
 7. Summary
    PENNEO   DK0061283009

PENNEO APS

(PENNEO)
  Report
SummaryQuotesChartsNewsCompanyFinancials 
SummaryMost relevantAll NewsOther languagesPress ReleasesOfficial PublicationsSector news

Penneo ApS : Meddelelse om ekstraordinær generalforsamling i Penneo

02/11/2021 | 05:11am EDT

Selskabsmeddelelse nr. 2-2021
København, 11. februar 2021

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling i Penneo  

den 5. marts 2021 kl. 12:00 (CET).

Et væsentligt punkt på dagsordenen er forslaget om at vælge Rikke Stampe Skov som nyt, uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Som administrerende direktør for Impero og tidligere partner hos PwC har Rikke Stampe Skov omfattende erfaring med international skalering af SaaS-virksomheder. Rikke vil som uafhængigt bestyrelsesmedlem tilføre et anderledes, kommercielt perspektiv og supplere den nuværende sammensætning af den ekspertise og de kompetencer, som Penneo besidder.

Morten Elk, der er bestyrelsesformand, har denne kommentar: "Rikke Stampe Skov bliver en stærk udvidelse af Penneos bestyrelse med et sæt kompetencer og erfaring, der er stærkt forankret hos vores nøglekundesegmenter. Hun er et markant bidrag til at eksekvere Penneos ambitioner om at blive en global de facto-standard".

Rikke Stampe Skovs kommentarer: Jeg er ydmyg og begejstret for at have denne mulighed for at støtte den fortsatte stræben efter at blive en global, førende aktør på deres område. Og jeg ser bestemt meget frem til at arbejde med det stærke team med at frigøre Penneos enorme potentiale".
 

COVID-19-sikkerhedsforanstaltninger 

På grund af COVID-19 og under hensyntagen til sundhed har bestyrelsen besluttet, at den ekstraordinære generalforsamling alene afholdes elektronisk uden fysisk fremmøde i overensstemmelse med artikel 5.17 i Penneos vedtægter.

Som følge deraf kan aktionærer stemme forud ved brevstemme eller ved fuldmagt til bestyrelsen via Penneos investorportal eller være til stede og stemme på den ekstraordinære generalforsamling ved livestreaming. Aktionærer, der ønsker at stemme på de forslag, der er fremsat på dagsordenen på livestreamingen på den ekstraordinære generalforsamling, kan gøre dette via platformen til livestreaming.

Aktionærer, der er til stede på den ekstraordinære generalforsamling via livestreaming, har mulighed for at stille spørgsmål. Eventuelle spørgsmål fra aktionærer kan sendes i chatfunktionen på platformen til livestreaming og bliver besvaret af bestyrelsen på den ekstraordinære generalforsamling.Der udsendes et link til platformen til livestreaming til aktionærer, der har tilmeldt deres deltagelse via Penneos investorportal.  Penneos investorportal er tilgængelig på selskabets hjemmeside på https://penneo.com/da/investors/.

Dagsorden

 1. Valg af nyt medlem til bestyrelsen

 2. Forslag til udarbejdelse af selskabets årsregnskab på engelsk

 3. Forslag til godkendelse af en ny vederlagspolitik for selskabet

 4. Bemyndigelse til at informere Erhvervsstyrelsen om beslutninger truffet på generalforsamlingen 

Fuldstændige forslag

Punkt 1: Valg af nyt medlem til bestyrelsen
Teknisk direktør Jan Flora er udpeget som medlem af direktionen i Penneo. For at imødekomme krav til selskabsledelse har Jan Flora meddelt, at han trækker sig som bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen foreslår valg af Rikke Stampe Skov som nyt medlem af bestyrelsen. Rikke Stampe Skov bliver uafhængigt bestyrelsesmedlem hos Penneo. CV for den foreslåede uafhængige kandidat findes i bilag 1.

Som følge deraf, og hvis Rikke Stampe Skov vælges, består bestyrelsen af:

 • Morten Elk, bestyrelsesformand 
 • Michael Moesgaard Andersen
 • Rikke Stampe Skov

Punkt 2: Forslag til udarbejdelse af selskabets årsrapport på engelsk
Bestyrelsen foreslår, at den ekstraordinære generalforsamling godkender et forslag om at udarbejde selskabets årsrapport på engelsk, jf. selskabslovens § 100a. Forslaget bygger på et ønske om at gøre det lettere for engelsktalende aktionærer og investorer at forstå og gennemgå selskabets regnskabsaflæggelse.

Som følge deraf, og under forudsætning af at forslaget godkendes, indsættes der en ny artikel 11.2 med følgende ordlyd i vedtægterne:

"11.2 Årsrapporten udarbejdes på engelsk."

Punkt 3: Forslag til godkendelse af en ny vederlagspolitik for selskabet
Bestyrelsen foreslår, at den ekstraordinære generalforsamling godkender et forslag om at godkende en ny vederlagspolitik. Vederlagspolitikken er udarbejdet i overensstemmelse med principperne i selskabslovens § 139 og 139a.

Penneo, som er børsnoteret på Nasdaq First North Growth Market, er ikke reguleret af selskabslovens § 139, 139a og 139b. Men for at overholde standarder inden for selskabsledelse i det danske kodeks for god selskabsledelse og sikre transparens i vederlaget til bestyrelsen og ledelsen i Penneo foreslås det at overholde den nævnte regel. Derfor skal en vederlagspolitik godkendes på generalforsamlingen, og en vederlagsrapport skal udarbejdes hvert år og godkendes på den ordinære generalforsamling.

Efter godkendelse af vederlagspolitikken på den ekstraordinære generalforsamling bliver politikken gjort tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Punkt 4: Bemyndigelse til at informere Erhvervsstyrelsen om beslutninger truffet på generalforsamlingen
Bestyrelsen foreslår, at dirigenten med substitutionsret bemyndiges til at informere Erhvervsstyrelsen om eventuelle beslutninger truffet på den ordinære generalforsamling og i den forbindelse at foretage sådanne ændringer og tilføjelser til beslutningerne og selskabets vedtægter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere beslutningerne.

Krav til godkendelse

Punkt 1-4 på dagsordenen skal vedtages med simpelt stemmeflertal.

Tilmelding

En aktionærs ret til at deltage i og stemme på den ekstraordinære generalforsamling afhænger af de aktier, der indehaves af aktionæren på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er den 26. februar 2021 kl. 23:59. Aktionærer, der er berettiget til og ønsker at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, skal informere selskabet om deres deltagelse senest den 1. marts 2021 kl. 23:59 ved at tilmelde sig elektronisk på Penneos investorportal. Log ind med Nem-ID eller VP-ID.

Fuldmagt

Alle aktionærer er berettiget til at udpege en anden person med fuldmagt til at overvære generalforsamlingen på vedkommendes vegne. Der kan gives fuldmagt elektronisk på Penneos investorportal. Alternativt kan der gives skriftlig fuldmagt ved hjælp af formularen til fuldmagt, der kan hentes på selskabets hjemmeside: https://penneo.com/da/investors/. Når den er udfyldt og signeret, kan formularen sendes som scannet dokument via e-mail til vpinvestor@vp.dk.Aktionærer opfordres til at give fuldmagten elektronisk på Penneos investorportal. En fuldmagt kan tilbagekaldes. Retten til at være til stede og stemme ved fuldmagt skal godtgøres med behørig dokumentation. Fuldmagter skal være modtaget senest den 1. marts 2021 kl. 23:59 (CET).

Brevstemme

Aktionærer kan vælge at brevstemme. Brevstemmer kan gives elektronisk på Penneos investorportal. Alternativt kan brevstemmer sendes ved at udfylde formularen til brevstemmer, der kan hentes på selskabets hjemmeside: https://penneo.com/da/investors/. Når den er udfyldt og underskrevet, kan formularen sendes som scannet dokument via e-mail til vpinvestor@vp.dk. Aktionærer opfordres til at give brevstemmer elektronisk i Penneos investorportal. En brevstemme kan ikke tilbagekaldes. Brevstemmer skal være modtaget senest den 3. marts 2021 kl. 10:00 (CET). 
En aktionær kan vælge enten at give fuldmagt eller sende brevstemme, ikke begge dele.

Aktiekapital og stemmerettigheder

Penneos aktiekapital beløber sig til DKK 502.614,56. Der findes kun én aktieklasse. Kapitalen er fordelt på aktier på DKK 0,02. Hver aktie på DKK 0,02 giver én stemme på selskabets generalforsamlinger.

Yderligere oplysninger

Op til og med datoen for den ekstraordinære generalforsamling er der yderligere oplysninger angående den ekstraordinære generalforsamling på selskabets hjemmeside på https://penneo.com/da/investors/, herunder:

 • Indkaldelsen til generalforsamlingen, herunder dagsorden og fuldstændige forslag
 • Formularer til fuldmagt og brevstemme til brug ved stemmeafgivning ved fuldmagt eller brevstemme
 • Oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen

Generalforsamlingen afholdes på dansk.

Aktionærer gøres særligt opmærksom på, at Internet Explorer ikke kan anvendes til at se den ekstraordinære generalforsamling på platformen til livestreaming. Aktionærerne opfordres derfor til at installere en anden internetbrowser forud for den ekstraordinære generalforsamling.

Spørgsmål fra aktionærerne

Forud for generalforsamlingen kan aktionærerne sende spørgsmål angående dagsordenen ved at sende dem skriftligt til selskabet på Penneos investorportal eller på e-mail til investor@penneo.com. Aktionærer opfordres til at sende spørgsmål i Penneos investorportal.

Spørgsmål kan også sendes, mens den ekstraordinære generalforsamling afholdes via platformen til livestreaming.

Yderligere oplysninger
Midlertidig administrerende direktør, Nicolaj Højer Nielsen
Mobil (+45) 25 46 25 80
Penneo

Certified Advisor
Grant Thornton, Jesper Skaarup Vestergaard
Direkte (+45) 35 27 50 11

Om Penneo
Penneo er et Software-as-a-Service (SaaS) selskab, som oprindeligt koncentrerede sig om at levere den digitale pen (Penneo = ny pen) i 2014. I dag har Penneo udviklet sig til et økosystem af automatiske løsninger, der digitaliserer arbejdsgange i selskaber i forbindelse med at tage kunder ind (Kend din kunde) og underskrive og administrere dokumenter på en sikker og let måde. Selskabet tilbyder en RegTech-løsning, der assisterer selskaber med at overholde regler på en effektiv og billig måde. Penneo har en stærk position i de nordiske lande og Danmark, hvor mere end 550.000 personer anvendte Penneos arbejdsgang i 2019.

 

Bilag 1 - præsentation af kandidat til bestyrelsenCV for Rikke Stampe Skov

Rikke Stampe Skov er administrerende direktør for Impero A/S, en stilling hun har haft siden juni 2018. Rikke er drivkraften bag selskabets vision om at skabe tillid og gennemsigtighed på verdensplan. Før Rikke Stampe Skov kom til Impero, var hun i mange år partner i PwC, hvor hun delte formandsposten i tjenesten risikoforsikring, og senere partner hos Odgers Berndtson, hvor Rikke havde fokus på udvikling af lederrekruttering og lederskab. Tidligere var Rikke med til at grundlægge IT-sikkerhedskonsulentfirmaet Protego, som med succes blev overdraget til PwC i 2006. Rikke Stampe Skovs lange karriere omfatter også ledende stillinger hos Mærsk, ISS og Siemens. Hun er ligeledes bestyrelsesrådgiver hos flere organisationer. 

 Uddannelse

 • Board Master Class (CBS)
 • HD(O) (CBS)
 • HA-Jur (CBS)
Nuværende ledende stillinger
 • Impero (administrerende direktør)

 • Blue Squared (administrerende direktør)
 • RS Consulting
Nuværende bestyrelsesposter
 • Union Bulk (bestyrelsesformand)

 • Forenet Kredit (bestyrelsesmedlem, repræsentantskab)
 • VL64 (bestyrelsesmedlem)
Bestyrelsesposter i de seneste fem år
 • Impero (bestyrelsesmedlem)

https://news.cision.com/penneo/r/meddelelse-om-ekstraordinaer-generalforsamling-i-penneo,c3283974

https://mb.cision.com/Public/19412/3283974/b099c8d3857e63e0.pdf

(c) 2021 Cision. All rights reserved., source Press Releases - English

All news about PENNEO APS
05/10PENNEO APS  : Improved ARR guidance for 2021-H1 and 2021
AQ
04/28PENNEO APS  : Christian Sagild elected new Chairman of Penneo and grant of warra..
AQ
04/28PENNEO APS  : Orientering om forløb af ordinær generalforsamling i Penneo
AQ
04/06PENNEO APS  : Meddelelse om ordinær generalforsamling i Penneo
AQ
03/30PENNEO APS  : Notification of transactions by persons discharging managerial res..
AQ
03/25PENNEO APS  : accelerates ARR growth rate from 40% in 2019 to 48% in 2020 and re..
AQ
03/22PENNEO APS  : Grant of warrants
AQ
03/22PENNEO APS  : Christian Stendevad appointed new CEO of Penneo
AQ
03/12PENNEO APS  : To Propose New Chairman
MT
03/12PENNEO APS  : Christian Sagild proposed as new member of the Board of Directors ..
AQ
More news
Financials
Sales 2020 35,5 M 5,80 M 5,80 M
Net income 2020 -12,8 M -2,09 M -2,09 M
Net cash 2020 11,2 M 1,83 M 1,83 M
P/E ratio 2020 -69,5x
Yield 2020 -
Capitalization 1 282 M 210 M 209 M
EV / Sales 2019 -
EV / Sales 2020 30,9x
Nbr of Employees 82
Free-Float 27,2%
Chart PENNEO APS
Duration : Period :
Penneo ApS Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends PENNEO APS
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBearishNeutralBullish
Income Statement Evolution
Managers and Directors
NameTitle
Nicolaj Højer Nielsen Chief Executive Officer & Director
Casper Nielsen Christiansen Chief Financial Officer
Christian Sagild Chairman
Jan Flora Chief Technology Officer & Director
Erik Selmann Chief Information Security Officer
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
PENNEO APS15.45%210
MICROSOFT CORPORATION13.51%1 901 421
SEA LIMITED20.71%124 847
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC.-14.48%86 936
DASSAULT SYSTÈMES SE11.71%59 928
ATLASSIAN CORPORATION PLC-7.71%55 167