CVNM2203: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn
10/08/2022 10:21:00 SA

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.13 (mã CK: CVNM2203) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:

Các tập tin đính kèm
20220810_20220810 - CVNM2203 - TB ngay dkcc thuc hien quyen khi dao han.pdf

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Viet Nam Dairy Products JSC published this content on 10 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 August 2022 03:33:01 UTC.