Instruments

Name Stock exchange Average volume Price Type
Logo Timothy Plan Market Neutral ETF - USDTIMOTHY PLAN MARKET NEUTRAL ETF - USD TPMN

Nyse

4,689 23.53 USD ETF Timothy Plan Market Neutral ETF - USD ETF
Logo Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF - USDTIMOTHY PLAN HIGH DIVIDEND STOCK ENHANCED ETF - USD TPHE

Nyse

5,640 23.46 USD ETF Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF - USD ETF
Logo Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Enhanced ETF - USDTIMOTHY PLAN US LARGE/MID CAP CORE ENHANCED ETF - USD TPLE

Nyse

2,116 23.62 USD ETF Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Enhanced ETF - USD ETF