Log in
E-mail
Password
Show password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON

MEDIA AND GAMES INVEST SE

(M8G)
  Report
SummaryQuotesChartsNewsRatingsCalendarCompanyFinancialsConsensusRevisions 
SummaryMost relevantAll NewsAnalyst Reco.Other languagesPress ReleasesOfficial PublicationsSector newsMarketScreener Strategies

Media and Games Invest SE: Ökar fokus på organisk tillväxt - Ingen negativ påverkan från regleringar i Kina och IDFA förbud

09/21/2021 | 08:16am EDT

Media and Games Invest SE: Ökar fokus på organisk tillväxt - Ingen negativ påverkan från regleringar i Kina och IDFA förbud

· MGI: s spel- och mediasegment är på god väg att öka tillväxten under tredje och fjärde kvartalet

· Flera tillväxtprojekt är startade inom spel och media med extra resurser på plats inom mediadelen

· Smaato - utvecklingen följer plan med positiva effekter från synergier

· Ingen negativ inverkan från de senaste lagändringarna i Kina samt införandet av förbudet mot identifiering för annonsörer

September 21, 2021 - Media and Games Invest SE ("MGI" eller "Bolaget", ISIN: MT0000580101; Kortnamn M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market och Scale Segment Frankfurt Stock Exchange) är på god väg att öka organisk tillväxt under tredje kvartalet 2021 samtidigt som ytterligare förvärv utvärderas. Under första halvåret 2021 rapporterade MGI stark organisk tillväxt på 36% framförallt driven av intäktssynergier mellan Media och Spel segmenten.

Positiv utveckling inom segmentet Spel

Nya spel, nytt innehåll och synergier från nära samarbete med MGIs Media enhet

I segmentet Spel i gamigo drivs organisk tillväxt av en portföljstrategi, där många tillväxtprojekt kontinuerligt genomförs och flera nya tillväxtprojekt startas. Tillväxten under tredje och fjärde kvartalet förväntas komma från projekt som startades tidigare och paralllellt har nya projekt startats. Portning av IPs till andra plattformar är ett fokusområde; Trove to Switch -porten som lanserades i slutet av andra kvartalet går mycket bra, ytterligare portar, bland annat för Desert Operations till mobilen och Wizzard 101 till konsolen, förbereds. Förberedelserna inför nya spellanseringar samt signering av nya IP -adresser går bra. Två nya spel har signats i oktober - kommer att meddelas - och förväntas lanseras under första halvåret 2022. Ytterligare nya spellanseringar även för 2021 som en del av gamigos aktiva lanseringsstrategi kommer också att meddelas inom kort. För sina topp MMOs ökar gamigo ökar ytterligare antalet DLCer som ska lanseras. I september lanserade gamigo bland annat en helt ny karaktärsklass för Trove-konsolen. Fiesta Online fick en stor DLC som heter "Realm of the Gods" för att förlänga rollers livstid och behålla spelare. I tillägg till de nya spellanseringarna och fokus på att leverera DLC: er, ökar gamigo också kundförvärv och insatserna för att behålla kunderna i nära samarbete med MGIs mediaenhet.

MGI stöder självreglering över hela världen med aktivt skydd minderåriga och påverkas inte av regulatoriska förändringar

Vidare, som svar på frågor från investerare bekräftar MGI härmed att bolaget inte kommer att påverkas negativt av de senaste förändringarna i Kina vad gäller den aktiva begränsningen för minderåriga att spela spel. MGI erbjuder inte aktivt något spel direkt till konsument i Kina och MGIs totala spelintäkter i Kina är under 0,1% av de totala spelintäkterna. Ledningen förväntar sig att de kinesiska bestämmelserna inte kommer att spridas till MGI: s kärnaffär.

Oavsett ny reglering i Kina så MGI förespråkar och stöder självreglering och har infört tydliga rutiner för samarbeten för att undvika överdrivet spelande. Att skydda barn och unga har hög prioritet för MGI. gamigo följer bland annat den brittiska regeringens åldersanpassade designkod och är aktivt involverad i German Games Association, som främjar modernt ungdomsskydd, samtidigt som man tar hänsyn till ny teknik och innovationer. Dessutom är gamigo ao undertecknare av USK (German Entertainment Software Self-Regulation), ERSB (Entertainment Software rating Board) och har fått PEGI-certifiering (Pan European Game Information) för sina stora spel. Gamigo driver och leder också en aktiv community för att säkerställa en säker miljö för alla människor i sina spel.

Positiv utveckling segment Media

Framgångsrik korsförsäljning och nya partners säkerställer hög tillväxttakt

På mediesidan visar Verve god organisk tillväxt som drivs av växande merförsäljning till befintliga kunder genom korsförsäljning via integrationen av de förvärvade plattformarna och bolagen, samt tillväxt baserad på ytterligare förvärv av nya partners. Olika partnerskap med andra starka plattformar som t.ex. LiveRamp (en budgivningsplattform för anslutning och lagring) och Pixalate (en global plattform för annonsbedrägeri och regelefterlevnad i annonsmarknaden) förväntas leda till ytterligare tillväxt. Särskilt Verves privata marknadsplats och anslutna TV -affärsverksamheter visar fortsatt snabb tillväxt. Verves innovativa organiska tillväxtprojekt stöder tillväxttakten; ATOM (Anonymized Targeting on Mobile), en banbrytande lösning för iOS som gör det möjligt att rikta annonser till målgrupper utan att använda IDFA börjar få skapa dragningskraft och HyBid, Verves moln SaaS -erbjudande växer bra och kunde registrera partners som Ookla och aktuella medier.

Media segmentet växlar upp organisationen för momentum i tillväxt

Som ett resultat av den snabba tillväxten implementerar Verve nu en funktionell, kundorienterad och effektiv organisationsstruktur med tydliga ansvarsområde ("Pod structure - Professional and Organizational Development program) för att skapa tydligare fokus och affärsansvar. Som en del av implementeringen av den nya Pod -strukturen implementeras en rekryteringsplan för att rekrytera ytterligare 50 medarbetare för att höja nivån på ledning och organisation för hela den programmatiska annonsverksamheten. Programmet för att stärka Verves ledningsgrupp har redan resulterat i anställningar bland andra Stephanie Vanderberg-Smith (tidigare positioner inkluderar OpenSlate och NinthDecimal) som SVP of Revenue, Corey Kulis (tidigare positioner inkluderar Amobee och AdColony) som VP för marknadsföring, Derek Hashemi (tidigare positioner inkluderar Magnite and Rubicon Projects) som VD för CTV -plattformen. Teamförlängningen ska stödja ytterligare tillväxt.

Smaato transaktionen som stängdes den 1 september 2021 utvecklas bra. Matthew Deets som tidigare drev Verves CTV

-verksamhet har utsetts till general manager för Smaato. Övergången under Verves ledning efter förvärvet går bra och Smaato växer enligt planerna. Efter att ha tekniskt kopplat Smaatos efterfrågesida och utbudssida till Verve

-plattformen och vice versa, driver synergier ytterligare ytterligare intäktstillväxt. Även synergier med spelsegmentet börjar bli verklighet och visar positiva effekter.

MGI förväntar sig tillväxt från inriktningen på att integritet kommer först

Som svar på frågor från investerare; MGI bekräftar härmed att bolaget inte har och inte kommer att påverkas negativt av de senaste ändringarna som orsakats av Apple angående dess identifiering för annonsörer (IDFA). MGI är inom spelsegment inriktat på MMOs och intäktsgenerering via försäljning. Även om en ökande del av härstammar från intäkterna kommer från annonsering i spel; även här är effekten låg. Den ringa negativa effekten på spelsidan överkompenseras av den positiva effekten på mediesidan, där Verves starka position som första datapart samt introduktionen av Anonymized Targeting On Mobile (ATOM) som är en banbrytande lösning med integritet i appen som första prioritet. ATOM som är utvecklad särskilt för annonsörer och utgivare utvecklas väl. Sammantaget förväntar vi oss att MGI tjänar på dessa förändringar.

Remco Westermann, VD och styrelseordförande i Media and Games Invest SE:

"Med flera tillväxtinitiativ inom båda segmenten och projekt med fokus på synergier mellan segmenten har vi byggt ett bolag med stark organisk tillväxtpotential. Det visades redan under första och andra kvartalet med 38% respektive 36% organisk tillväxt. Med en portfölj av flera projekt har vi nu en bred bas och driv för tillväxt de kommande kvartalen och åren. Karaktären av spelmarknadens gör att alla projekt inte kommer att bli framgångsrika. Baserat på den starka tillväxten på mediasidan har vi beslutat att anta den nya organisatoriska Pod -strukturen och väsentligt öka antalet anställda för att klara den starka efterfrågan och den förväntade fortsatta framtida tillväxten. Intäktstillväxten och bruttomarginalen kommer lätt att övervinna denna ökning av kostnadsbasen. Vi räknar med att ytterligare förbättra vår justerade EBITDA -marginal på mediesidan, som redan förbättrades från 7% under första kvartalet 2020 till 16% under andra kvartalet 2021. Dessutom för vi samtal om attraktiva förvärvsobjekt och förväntar oss ytterligare transaktioner före slutet av året."

Ansvariga parter

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 21, 2021 08:15 ET (12:15 GMT)

Stocks mentioned in the article
ChangeLast1st jan.
APPEN LIMITED -2.70% 10.8 End-of-day quote.-56.26%
APPLE INC. -0.31% 148.85 Delayed Quote.12.18%
DJ INDUSTRIAL -0.74% 35490.69 Delayed Quote.16.78%
IPS CO., LTD. 0.24% 853 End-of-day quote.-8.28%
MAGNITE, INC. -3.47% 25.29 Delayed Quote.-17.65%
MEDIA AND GAMES INVEST SE 0.29% 4.89 Delayed Quote.130.67%
NASDAQ COMP. 0.00% 15235.837734 Real-time Quote.18.21%
SAMT CO., LTD. -2.84% 5130 End-of-day quote.111.98%
All news about MEDIA AND GAMES INVEST SE
10/27MEDIA AND GAMES INVEST SE (VON FIRST : Buy
DJ
10/25MEDIA AND GAMES INVEST : Bond Prospectus - Subsequent Bond Issue III 2021
PU
10/25MEDIA AND GAMES INVEST : MGI publishes bond prospectus and applies for listing of Subseque..
EQ
10/25MGI publishes bond prospectus and applies for listing of Subsequent Bonds on Nasdaq Sto..
DJ
10/25PRESS RELEASE : MGI publishes bond prospectus and applies for listing of Subsequent Bonds ..
DJ
10/25MEDIA AND GAMES INVEST SE : Media and games segments show further strong business performa..
EQ
10/25PRESS RELEASE : Media and Games Invest SE: Media -2-
DJ
10/25PRESS RELEASE : Media and Games Invest SE: Media and games segments show further strong bu..
DJ
10/25MEDIA AND GAMES INVEST SE : Media- och -2-
DJ
10/25MEDIA AND GAMES INVEST SE : Media- och spelsegmenten uppvisar fortsatt stark resultat, öka..
DJ
More news
Analyst Recommendations on MEDIA AND GAMES INVEST SE
More recommendations
Financials
Sales 2021 241 M 279 M 279 M
Net income 2021 17,3 M 20,1 M 20,1 M
Net Debt 2021 172 M 199 M 199 M
P/E ratio 2021 38,5x
Yield 2021 -
Capitalization 725 M 840 M 840 M
EV / Sales 2021 3,73x
EV / Sales 2022 2,93x
Nbr of Employees 660
Free-Float 66,6%
Chart MEDIA AND GAMES INVEST SE
Duration : Period :
Media and Games Invest SE Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends MEDIA AND GAMES INVEST SE
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBearishNeutralBullish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus OUTPERFORM
Number of Analysts 7
Last Close Price 4,84 €
Average target price 8,01 €
Spread / Average Target 65,3%
EPS Revisions
Managers and Directors
Remco Westermann Executive Chairman & Chief Executive Officer
Paul Echt Chief Financial Officer
Gary Coffey Chief Technology Officer
Jens Knauber Chief Operating Officer
Tobias M. Weitzel Deputy Chairman
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
MEDIA AND GAMES INVEST SE130.67%840
NETEASE, INC.4.78%65 275
ACTIVISION BLIZZARD, INC.-15.29%61 167
NEXON CO., LTD.-36.60%15 898
PLAYTIKA HOLDING CORP.0.00%11 711
NCSOFT CORPORATION-31.36%11 236