Log in
Log in
Or log in with
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Sign up
Or log in with
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Homepage
  2. Equities
  3. Norway
  4. Oslo Bors
  5. End˙r ASA
  6. News
  7. Summary
    ENDUR   NO0012555459

END┌R ASA

(ENDUR)
  Report
Real-time Oslo Bors  -  05:25 2022-12-01 am EST
34.10 NOK   +0.44%
11/30Endúr Completes Merger With Units
MT
11/18Endúr ASA Reports Earnings Results for the Third Quarter and Nine Months Ended September 30, 2022
CI
09/27Endúr To Repurchase $4 Million Bonds To Improve Financial Structure
MT
SummaryQuotesChartsNewsRatingsCalendarCompanyFinancialsFunds 
SummaryMost relevantAll NewsOther languagesPress ReleasesOfficial PublicationsSector news

End˙r ASA: Finansielle resultater for tredje kvartal 2020

11/13/2020 | 01:31am EST
Endúr ASA: Finansielle resultater for tredje kvartal 2020
13.11.2020 07:24

13. november 2020 - En rekke strategiske og strukturelle grep i tredje kvartal 2020 og inn i fjerde kvartal gjør at Endúr ASA (Endúr) er på stø kurs mot konsernets mål om å nå driftsinntekter på 2-2,5 milliarder kroner i 2022. - I tråd med annonsert strategi har selskapet nylig iverksatt og gjennomført flere strategiske og strukturelle grep som tar oss i retning målet om å bli en ledende norsk marin tjenesteleverandør med minimum to milliarder kroner i omsetning og en EBITDA-margin på 10-12 prosent i 2022. Fusjonen med Oceano og det påfølgende oppkjøpet av BMO Entreprenør løfter oss betydelig når det gjelder størrelse, industrielt fotavtrykk, kapasitet og inntjeningspotensial, i tråd med 2022-målsettingene våre, sier Hans Petter Eikeland, konsernsjef i Endúr. Fusjonen med Oceano ble sluttført i oktober 2020, mens oppkjøpet av BMO Entreprenør vil etter planen gjennomføres i løpet av november. Oceano og BMO Entreprenør vil rapportere finansielt som del av Endúr ASA fra og med fjerde kvartal 2020. På stand-alone basis hadde Endúr en omsetning på 75,7 millioner kroner i tredje kvartal 2020, en økning på 5,3 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor. Det justerte EBITDA-resultatet på -4,3 millioner kroner er på linje med den finansielle oppdateringen gitt fra Endúr 30. oktober 2020. Endúr hadde per 30. september 2020 en ordrereserve på 419,6 millioner kroner. Nye kontrakter i vekstsegmenter Gjennom fusjonen med Oceano og oppkjøpet av BMO Entreprenør har Endúr definert akvakulturnæringen og vedlikehold og oppgradering av kritisk marin infrastruktur som to av konsernets viktigste vekstsegmenter. En rekke nylige kontraktstildelinger bekrefter robustheten i forretningsstrategien. Så langt i fjerde kvartal har Endúr og BMO Entreprenør signert nye kontrakter innen disse to vekstsegmentene med en totalverdi på mer enn 150 millioner kroner. Endúr Sjøsterk har signert avtaler innen akvakultursegmentet for å levere tre fôrflåter til en totalverdi i overkant av 80 millioner kroner, mens BMO Entreprenør har signert kontrakter på vedlikehold og oppgraderinger av broer og kaianlegg med en totalverdi på mer enn 70 millioner kroner. - Vi er oppløftet over at anbudsaktiviteten i både offentlig og privat sektor tar seg opp etter en relativt rolig periode på grunn av Covid-19. Suksessraten vår på nye anbud er god, noe som bekrefter konkurransekraften vår innen akvakultur og marin infrastruktur. I tillegg er jeg stolt over at vi har opprettholdt våre leveringsforpliktelser gjennom tredje kvartal, men vi må hele tiden tilpasse oss begrensningene som Covid-19 fortløpende gir oss, sier Hans Petter Eikeland. Styrket balanse for flere oppkjøp Endúr har den seneste tiden også styrket selskapets balanse og finansielle handlekraft. I juli ble selskapet tilført 100 millioner kroner gjennom en emisjon, samt at selskapet gjennomførte en rettet emisjon på 125 millioner kroner 12. november 2020. Provenyet vil anvendes til videre vekst og generelle selskapsformål, samt delvis finansiering av oppkjøpet av BMO Entreprenør. - Vi har en solid balanse som gjør oss i stand til å fortsette vår innvannende oppkjøps- og konsolideringsstrategi, som er godt mottatt av kundene i det som er et svært fragmentert leverandørmarked for marin infrastruktur. Ambisjonen vår er å bygge Endúr til å bli den ledende marine tjenestetilbyderen i Norge i 2022, og vi er på stø kurs til å nå dette målet, sier Hans Petter Eikeland. Presentasjon av tredje kvartal 2020 er vedlagt til denne børsmeldingen. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Hans Petter Eikeland, konsernsjef, +47 932 08 177 Nils Hoff, finansdirektør, +47 930 92 346 Om Endúr Endúr (OSE: ENDUR) er en norsk leverandør av marine tjenester, med aktiviteter innen akvakultur, marin infrastruktur, maritime tjenester og energi. Selskapets hovedkontor ligger i Bergen. Se www.endur.no

Disclaimer

Endur ASA published this content on 13 November 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 November 2020 06:30:04 UTC


ę Publicnow 2020
All news about END┌R ASA
11/30Endúr Completes Merger With Units
MT
11/18Endúr ASA Reports Earnings Results for the Third Quarter and Nine Months Ended Septembe..
CI
09/27Endúr To Repurchase $4 Million Bonds To Improve Financial Structure
MT
08/26Endúr Unit Wins Contract to Build Grow-out Site in Iceland
MT
08/23Endúr ASA Reports Earnings Results for the Second Quarter and Six Months Ended June 30,..
CI
08/03Marine Infrastructure Group Endúr Makes Interim CFO Permanent
MT
06/20ENDÚR ASA : REVERSE SPLIT: 1 of 50
FA
06/17Disclosure of large shareholding
AQ
06/03Elmera Group Asa : Change of CFO
AQ
06/03Norway's Endúr Completes $5 Million Bond Buyback
MT
More news
Financials
Sales 2021 2 009 M 202 M 202 M
Net income 2021 -51,8 M -5,20 M -5,20 M
Net Debt 2021 682 M 68,5 M 68,5 M
P/E ratio 2021 -14,5x
Yield 2021 -
Capitalization 932 M 93,6 M 93,6 M
EV / Sales 2020 2,35x
EV / Sales 2021 0,81x
Nbr of Employees 463
Free-Float 21,8%
Chart END┌R ASA
Duration : Period :
End˙r ASA Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends END┌R ASA
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBullishBullishBullish
Income Statement Evolution
Managers and Directors
Jeppe Bj°rnerud Raaholt Chief Executive Officer
Einar Olsen CFO, SVP-Business Development & Controlling
Pňl Reiulf Olsen Chairman
Nils Ingemund Hoff Chief Operating Officer
Kristoffer Nesse Hope Director